TERRA Analiz ve Ölçüm Cihazları Ticaret A.Ş.

Farma/Biyofarma ve Yaşam Bilimleri

Farma/Biyofarma ve Yaşam Bilimleri

Farma/Biyofarma ve Yaşam Bilimleri

Aşağıdaki uygulama alanlarında çalışmalarınız var ise size en uygun çözümleri sunabiliriz;

Proteomik, Metabolomik, Yapısal Biyoloji, MALDI Görüntüleme, Gliko Analiz, İlaç Keşfi, İlaç Geliştirme, Peptit Sentezi, Bağlanma Afinitesi, Protein Stabilitesi Karakterizasyonu, Protein Kalitesinin Tanımlanması, Proteomik Analizleri için Numune Hazırlama, Mikrodalga ile Kimyasal Sentez, Mikrodalga ile Radyoişaretleme, API (Active Principle Ingredient) ve PDF (Pharmaceutical Dosage Form)'lerin Karakterizasyonu vb...

Temsilcilikler

-->
3WTURK CMS v8.1
-->