TERRA Analiz ve Ölçüm Cihazları Ticaret A.Ş.

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Mikroorganizmaların Dünyası

İnsanları ve hayvanları etkileyen mikroorganizmaların sayısı ve çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. Mikropların hastalığa nasıl sebep olduğunu ve uygulanan tedavilerin neden etkisiz kaldığını anlamak, küresel halk sağlığının korunması için çok önemlidir. Bruker, mikroorganizmaların hızlı bir şekilde tanımlanması ve analizi için araştırmacıları ve sağlık hizmeti sağlayıcılarını desteklemektedir. Kullanıcı dostu, sağlam cihazlar ve yazılım çözümlerimiz hem klinik mikrobiyologların hem de endüstriyel ve uygulamalı mikrobiyoloji uzmanlarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

  • Klinik Teşhis

Mikroorganizmaların tür düzeyinde tanımlanması, insanları enfekte eden çok çeşitli patojenlerle mücadelede hayati önem taşır. Bakteriler, maya ve mikobakteriler, klinik olarak yaygın veya nadir olsun, hızlı bir şekilde tanımlanıp tedavi edilemediğinde ciddi zararlara neden olabilir. Sepsis veya çoklu ilaca dirençli (MDR) mikroorganizma enfeksiyonları gibi giderek yaygınlaşan koşullar, hastaneler ve daha geniş anlamda halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu koşullar, klinik iş akışı için hızlı ve otomatik mikrobiyal tanımlama ve direnç testi çözümleri gerektirmektedir.

Buna paralel olarak, özellikle hastanelerde etkili hijyen yönetimi, hastane kaynaklı enfeksiyonları olabildiğince etkili bir şekilde önlemenin anahtarıdır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

  • Gıda & İçecek Mikrobiyolojisi

Doğru mikrobiyolojik test teknolojisi, gıda kaynaklı patojenlerin, olası gıda bozucu mikroorganizmalarının ve teknolojik suşların tespiti için hayati önem taşımaktadır. Hızlı tanımlama / doğrulama ve alttiplendirme yöntemleri, yiyecek ve içecek üreticilerinin hızlı bir şekilde kalite kontrol yapmasını ve gıda güvenliği kararlarını almasını sağlar.

MALDI Biotyper® ve IR Biotyper® - Gıda mikrobiyolojisinde mikroorganizma doğrulama/tanımlama ve alttiplendirme için kusursuz bir çözüm

Gıda mikrobiyolojisi için özel ve bütün bir çözüm sunan Bruker, MALDI Biotyper® ile dakikalar içerisinde mikroorganizmaların doğrulanması/tanımlanması sağlarken, IR Biotyper® ile de 3 saatten daha kısa bir sürede suşların alttiplendirilmesini sağlar.

• MALDI Biotyper® mikroorganizmaların spesifik ve güvenilir tür düzeyinde tanımlanmasını sağlar. Sistem, AOAC International'ın Resmi Analiz Metodu (OMA) programına ve yeni ISO 16140-bölüm 6 standardına göre valide edilmiş ve onaylanmıştır.

• IR Biotyper®, gerçek zamanlı olarak kalite kontrol ve kontaminasyon takibi için kolay, hızlı ve uygun maliyetli mikrobiyal tiplendirme sağlar.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

  • İlaç Mikrobiyolojisi

Farmasötik mikrobiyologlar, hayat kurtaran ilaçların ve aşıların mikroorganizma kontaminasyonundan arındırılmasını sağlamaktan sorumludur. Mevzuata uygunluk sağlanırken, güvenilir mikrobiyal testler ile ürün güvenliği ve kalitesi korunarak, üretimin aksama süresi ve teslimatlarda gecikme en aza indirilebilir. İlaç firmaları, sadece üretim hattı kontrolü için değil, aşılar gibi steril ürünler için de mikrobiyal tanımlamaya ihtiyaç duyar.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

  • Su Mikrobiyolojisi

Birçok su test laboratuvarı, su sistemlerindeki mikropları test etmek için hala en olası sayı (MPN), ışık mikroskobu veya biyokimyasal teknikler gibi geleneksel tekniklere güvenmektedir. Halk sağlığına yönelik riski en aza indirmek için, içme suyu, endüstriyel sular ve doğal suyun kalitesini sağlamak, hızlı ve güvenilir bir yöntem gerektirir.

Legionella, su mikrobiyologları için önemli bir endişe kaynağıdır. Çoğu insanda Lejyonelloza neden olan en az 61 farklı tür tanımlanmıştır. Fırsatçı su kaynaklı patojen Legionella pneumophila, doğal su kaynaklarında yaygın olduğu ve Lejyoner hastalığına yol açabileceği için özel bir risk oluşturmaktadır. Koliformlar, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella türleri, Enterococcus türleri, Sülfit İndirgeyen Anaeroblar (Clostridium) ve diğer çevresel kirleticiler gibi diğer mikroorganizmalar da titiz testler gerektiren önemli patojenlerdir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

  • Mikrobiyolojik Araştırma

Çeşitli mikroorganizmaların epidemiyolojisini anlamak, dünya çapındaki mikrobiyolojik araştırma laboratuvarlarının temel odak noktasıdır. Kliniğin yanı sıra gıda, veteriner, çevre ve farmasötik endüstrilerinde olan araştırmacılar için popülasyondaki suşların ve alt türlerin patojenitesini, virülansını ve antimikrobiyal direncini anlamak ve takip etmek amacıyla doğru ve hızlı mikrobiyal tanımlama hayati bir önem taşımaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

  • Veteriner Mikrobiyolojisi

Veteriner hekimlerin karşı karşıya kaldığı kritik zorluklar arasında, hayvanları etkileyen nadir ve teşhisi zor organizmaların güvenli tür tanımlamasını zamanında elde etme ihtiyacı vardır. Bu mikroorganizmalar, hayvanlar için patojenik olabilir veya hayvan vektörüne asemptomatik olup, insanlarda gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir. Yumurta ve tam yağlı süt üretiminde Salmonella ve Campylobacter gibi zoonozların kontrolü ve takibi gıda mikrobiyolojisinde yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Temsilcilikler

-->
3WTURK CMS v8.1
-->